İslami İlimlere Giriş

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı: 

Geleneğimizi oluşturan, klasik ilimlerimiz diyebileceğimiz İslâmî İlimlerin kardeşlerimize tanıtılması aslî gaye olup, ileriki hayatında üniversite tercihini ilahiyat veyahut İslami ilimler fakültelerinden yana yapacak olanlara en azından bir fikir vermesi, diğer fakültelerden yana tercih yapacak arkadaşlara ise yan okumaları açısından ufuklar kazandırmak ise ferî gayeler olarak zikredilebilir. Ayrıca bu tarz bir giriş okumasının ardından küçük çaplı ödevlerle öğrencilerin çeşitli alanlara dair ilgilerini pekiştirmek de geniş amaçlar dizisi içerisinde ön plana çıkanlardan bir diğeridir.

Dersin İçeriği:  

İslami ilimlerin her birinin genel olarak tanıtımı, birbiriyle olan ilişkilerine değinilmesi ve dönem sonuna doğru arkadaşlarımızın bu ilim dallarından birini seçerek ilgili ilimde belirlenen konulardan birini arkadaşlarına sunmaları. İlimlerin genel tarihi ve gelişimiyle ilgili genel tanıtım derslerinin hemen ardından o ilimle alakalı örnek kabilinden bir klasik metin/modern metin/makale/ o ilme dair yazılmış kitaplardan bir kısım okunup tartışılarak mezkûr ilimle ilgili ders sonuçlanacaktır.

Ders Çıktıları: 

Dersin sonunda kimliğimizi inşa etme hususunda büyük rolü olan İslami ilimler hakkında öğrencilerde genel bir kanaatin oluşması.

Ders Müfredatı


Eğitimci

Ömer Faruk Maden
Arapça C, Hadis Okumaları (Arapça), İslami İlimlere Giriş,

1992 yılında Bursa’da doğdu. 2010 yılında Beyoğlu Anadolu İmam-Hat,