Ortadoğu Okumaları

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

“Ortadoğu kaypak bir mefhumdur. Çünkü ne zaman doğduğu, niçin doğduğu, hudutlarının ne olduğu konusunda rivayetlerin muhtelif olduğu bir kavramdır.”

Cemil Meriç

Dersin Amacı          

Eski dönemlerden günümüze kadar Ortadoğu’nun tarihini ve sorunlarını, bölgesel ve evrensel aktörleri; ekonomik, sosyal ve siyasi yönden analiz etmek.

Dersin İçeriği         

Ortadoğu kelimesinin tahlili, kapsadığı alan ve bölgenin coğrafî yapısı, Osmanlılar ve Ortadoğu, Ortadoğu’ya ait etnik ve mezhebi terimler, İsrail ve ABD etkinliği, terör sorunsalı, İslamafobia, Türkiye’nin konumu, siyasal çıkmazlar ( Filistin, Suriye, Mısır ), Siyasal aktörler…

Ders Çıktıları          

Bu dersin sonunda öğrenci;

 • Ortadoğu’nun genel özelliklerini bilir.
 • Ortadoğu’da Filistin, Siyonizm, Arap Baharı gibi genel terminolojiye hakim olur.
 • Ortadoğu’nun dış politika açısından konumunu bilir.
 • Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ikili ya da çoklu ilişkilerini tarihi biçimiyle ve günümüzde aldığı biçim itibariyle değerlendirebilir.
 • Ortadoğu’nun su ve petrol başta olmak üzere önemli problemleri ve son gelişmeleri takip ve analiz edebilir.

Ders Müfredatı

Hafta   Konu
 1. Giriş, Temel Kavramlar, Dersin İşleyiş Planı, Ölçme Yöntemi
 2. Ortadoğu’nun tanımı, coğrafyası (Ortadoğu Neresi)
 3. Ortadoğu tarihi (öncesi-Osmanlı-sonrası-21.y.y.)
 4. Ortadoğu’da dinler
 5. Ortadoğu ekonomik, sosyal ve siyasi yapı
 6. Ortadoğu devletleri ve siyasi figürler
 7. Analiz Okuması (Kim Kimdir?)
 8. Analiz Okuması (Kim-Kimdir?)
 9. İnteraktif Okuması (Tarih ve Şahıs)
 10. Perspektif Okuması ( Sunum ve ödev yazımı)
 11. Ortadoğu’da Milliyetçilik akımları ve Siyonizm
 12. Uluslararası Hukuk Bağlamı
 13. Arap-İsrail Savaşı- Barış süreci – Yeni rejimler
 14. Petrol ve Ortadoğu (tarihsel arkaplanı-21.y.y. süregelişi)
 15. Kırılma Noktası; Medeniyetler Çatışması (11 Eylül)
 16. Devrimler ve Siyasal Dönüşüm (Arap Baharı)
 17. Yeniden Terör; belki çözüm belki giyotin mekanizması sonuç: Siyasal İslam
 18. Bölge günceli temel sorunlar ve geleceği (Türkiye nerde veya nerede olmalı)
 19. İnfografik, perspektif değerlendirmesi
 20. Değerlendirme ve sonuç

Eğitimci

,