Ney II

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı: 
Türk Mûsikîsi sazlarımızdan olan “Ney” enstrümanını; ekol sahibi üstatlarımızın ortaya koyduğu “Klâsik Ney Tavrı” olarak adlandırabileceğimiz metot ile öğretilmesi.

Dersin İçeriği: 
Dersimiz 2 aşama olarak verilmekte olup, ikinci aşaması olan “Ney 2” dersinde; notaların porte üzerindeki yerleri öğretilmekte ve Segâh, Hicaz Hümayûn ve Acem Aşiran makamlarındaki peşrevler icra edilmektedir. 

Ders Çıktıları: 
Bu dersin sonunda öğrenci;
  • Ney üzerindeki bütün perdelerin üflenmesine hâkim olur.
  • Ney üzerindeki perde isimlerini ve porte üzerindeki nota isimlerini bilir.
  • Müfredatta belirtilen Peşrev formundaki eserleri rahat bir şekilde icra edebilir.
  • Önüne gelen bir notayı kısa bir ön çalışma ile rahatlıkla icra edebilir.
  • Eser icrası sırasındaki süsleme ve çarpmaları kısmen yapabilir.

Ders Müfredatı


Eğitimci

Muhammet Taha Aras
Ney I, Ney II, Ney III (Pazar), Tiyatro ve Skeç Atölyesi,

Nevşehir’de doğan Taha Aras, Yeniçeşme İlköğretim Okulu ve Nevşeh,