Ney I

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı: 
Türk Mûsikîsi sazlarımızdan olan “Ney” enstrümanını; ekol sahibi üstatlarımızın ortaya koyduğu “Klâsik Ney Tavrı” olarak adlandırabileceğimiz metot ile öğretilmesi.

Dersin İçeriği:
Dersimiz 2 aşama olarak verilmekte olup, birinci aşaması olan “Ney 1” dersinde; “Ney” sazının yapısından başlamak üzere genel olarak tarihçesi ve tasavvuf literatüründeki yeri, Neyin tutuş pozisyonu, perde perde seslerin çıkartılması, saz üzerindeki seslerin Batı ve Türk müziği notasyonundaki isimleri, Uşşak makamındaki ilahilerin zorluk derecesine göre üflenmesi, Segâh makamındaki ilahilerin üflenmesi öğretilmektedir. 

Ders Çıktıları: 
Bu dersin sonunda öğrenci;
  • Neyin yapısına, kısa tarihçesine ve tasavvuf literatüründeki neyin yerine hâkim olur.
  • Ney üzerindeki perde isimlerini bilir.
  • Neyin her devresinden rahatlıkla ses çıkarır ve Ney üzerindeki temel sesleri üfler.
  • Uşşak ve Segâh makamlarındaki kullanılan sesleri bilir.
  • Uşşak ve Segâh makamlarında müfredatta da belirtilen bir kısım ilahileri icra edebilir.

Ders Müfredatı


Eğitimci

Muhammet Taha Aras
Ney I, Ney II, Ney III (Pazar), Tiyatro ve Skeç Atölyesi,

Nevşehir’de doğan Taha Aras, Yeniçeşme İlköğretim Okulu ve Nevşeh,