Mucit Genç Atölyesi

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı          

Köklerinden ilham alarak değerlerinin ve kendi potansiyelinin farkında İNOVATİF GENÇLERİN yetişmesini amaçlamaktadır. Karar verme yeteneği yüksek, becerikli, köklerindeki potansiyelin tarihsel  gelişim sürecine hâkim olan gençlerimizin  tüketici olmaktan kurtulup teknoloji üretmelerini hedefliyor.

Kodlama öğrenmek  problem çözebilme becerisi, algoritmik düşünme ve yeni sistemler üretebilmek  için en güzel yollarından biri,

Gençlerimiz bu eğitimle geçmişin ilhamında geleceğin diline şimdiden hakim olmayı öğreniyor.

 

Dersin İçeriği         

Elektronik projeler oluşturmak için bize yardımcı olarak Açık Kaynak Kodlu Arduino platformunu kullanacagız. Arduino Temel olarak devre kartı, işlemci, derleyici ve derlenen programları işlemciye yükleyen araçlardan meydana gelir.Dersimizde Arduino ile proje üretebilmek için olmazsa olmaz bileşenleri işleyeceğiz. Bu temel eğitimlerin ardından  Led devreleri, Robot projeleri, Çevre etkileşimli projeler, Otomasyon sistemleri gibi uygulamaları gerçekleştirebilirsiniz.Dahası Arduino ile hayal gücünüzü kullanarak bir çok uygulama gerçekleştirebilirsiniz.


Ders Çıktıları          

Bu dersin sonunda öğrenci;

  •  TEKNOLOJİ TARİHİ: Altın çağın Müslüman bilim adamlarını tanırlar (Cezeri,Harezmi,Mimar Sinan)
  • ARAŞTIRMACILIK: Varolan kaynakları tarar, sorar, soruşturur.
  • İNOVATİF DÜŞÜNCE: İhtiyaca yönelik yenilikçi çözümler üretir.
  • TASARIM: Gerekli araçları temin eder, tasarlar, üretir.
  • ÇÖZÜM ODAKLI DÜŞÜNME: Probleme yönelik çözümlerin peşine düşer.
  • KAŞİFLİK: Daha önce üretilmeyen  bir şeyi hayal edip üretebilir.
  • GLOBAL BİLGİ: Dünyayı takip eder, son teknolojiden haberdardır.
  • SABIRLI OLMA: Sonuca ulaşana dek üretimin tüm sorunlarıyla baş edecek sabra sahiptir.
  • HEVESLİ ÇALIŞMAK: Sadece fayda için üretir. üretmeyi sever.
  • BECERİ: Zihnini kullandığı kadar ellerini de kullanır.

  

 www.mucitgenc.com

Ders Müfredatı


Eğitimci