Kuran-ı Kerim I

Türü: Zorunlu

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı: 

 

Kur’an-ı Kerim; kutsal kitabımız ve ışık kaynağımız olmakla birlikte bulunduğu yüksek raflardan, kaplardan inmeli ve hayatımızın bir parçası olmalıdır. Bu noktada bize düşen sorumluluk Kur’an-ı sadece belli günlerde okunan, üzerine akademik çalışılan, kıraatiyle mest eden bir kitap olmaktan çıkarıp onu günlük rutinimiz ve esasımız haline getirmektir. Bizim kısaca amacımız Şahsiyet Akademisi’nin vazgeçilmez bir unsuru olarak müfredatımızın baş tacı bu dersi, Kur’an-ı, niçin okuduğumuzu, neden hayatımızın bütününü sarması gerektiğini anlamak ve anlatmak, O’nu doğru bir şekilde okumayı öğretmek olacaktır.

 

Dersin İçeriği: 

 

Dersimiz teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Teorik eğitimde hocalarımız Kur’an-ı okumanın ve öğrenmenin faziletleri üzerine duracak, anlamanın ve yaşamanın gerekliliğini tebliğ edeceklerdir. Pratikte ise Kur’an-ı Kerim-i mahrec ve tecvid kurallarıyla güzel okumayı öğretmek, son cüzdeki ve belli başlı surelerdeki ayetleri hıfz etmek öne çıkacaktır.

 

Ders Çıktıları:

  • Bir yıl süresince ders alan öğrencilerde, Kur’an-ı daha düzgün ve kurallı okuma becerisi gelişecektir.
  • Öğrenci yıllardır Kur’an okuyor olsa da niçin ve neden okuması gerektiğine dair bilinç sahibi olacaktır.
  • Kur’an okuma alışkanlığı bir rutin haline gelecektir.
  • Kıraat üzerinde durulacak ve öğrencinin kendi güzel okuma şeklini keşfetmesi sağlanacaktır.
  • Telaffuz ve dil farkının oluşturduğu pürüzler kapatılmaya çalışılacaktır.

Ders Müfredatı


Eğitimci

Ali Güven
Kuran-ı Kerim I, Kuran-ı Kerim II, Kuran-ı Kerim III,

,