Geometri I

Türü: Zorunlu

1 dönem

Ders Bilgisi

“Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar. Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir. Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir. Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır."

İbn-i Haldun

Dersin Amacı: 

Temel geometrik bilgi ve becerilerin kazandırılması ve okulda işlenen geometri dersinin pekiştirilmesi.

Dersin İçeriği: 

11. sınıf konuları ve geometrik şekiller ve incelemeleri.

Ders Çıktıları: 

Bu dersin sonunda öğrenci;

  • Analitik düşünme yetisi kazanır,
  • Geometrik şekil bilgisi kazanır,
  • Geometrik yöntemler kullanarak çıkarımlar yapabilir,
  • Konumsal ve uzamsal farkındalık, geometrik sezgi ve hayal gücünü geliştirebilir,
  • Geometrik parametreler ve kavramlar arasında bağ kurabilir,
  • Evrensel geometri dilini kullanabilir,
  • Geometrik modelleme yapabilir,
  • Geometrik bilgileri yardımıyla araç-gereçleri etkin bir biçimde kullanabilir.

Ders Müfredatı


Eğitimci