Diksiyon ve Hitabet

Türü: Seçimli

1 dönem

Ders Bilgisi

Dersin Amacı:  

Topluluk karşısında veya ikili iletişimlerde, ses ve beden dilinin tekniklerini ve ölçütlerini kullanarak doğru, güzel ve etkili konuşmak.

Dersin İçeriği (Özet):  

Doğru nefes alma teknikleri, konuşma organlarının eğitimi, boğumlanma, harflerin çıkakları, tonlama, durak, vurgu …

Ders Çıktıları: 

Bu dersin sonunda öğrenci;

  • Doğru ve güzel konuşmanın önemini kavrar,
  • Duygu ve düşüncelerini etkili ve anlaşılır şekilde ifade eder,
  • Heyecan kontrol mekanizmasını geliştirir,
  • Topluluk önünde etkili konuşabilme yetisi kazanır,
  • İstanbul Türkçe'sini layıkıyla söyleme dökebilme becerisi kazanbilir,
  • Okuma alışkanlığının önemini kavrar,
  • Diksiyon ve hitabetin inceliklerini ve ölçütlerini öğrenebilir.
  • Metinleri, konuşmaları diksiyon ölçütlerini kullanarak değerlendirme yapabilir.

Ders Müfredatı


Eğitimci

Rasih Turan
Diksiyon ve Hitabet,

Konya-Akşehir İmam Hatip Lisesini birincilikle bitirdi. Marmara Üniversi,